منو
فهرست پروژه ها
بستن فهرست

{{x.title}}

دسته بندی: {{x.cat}}
تعداد پروژه ها: {{doneProjects}}
{{projectName}}
توضیحات:
{{projectDesc}}
تاریخ انتشار:
{{projectDate}}
هسته سیستم:
{{projectCore}}
پیاده سازی با استفاده از:
{{projectTech}}
{{status}}